Aktuality

Historicky prvá konferencia o spolupráci, za účasti najvýznamnejších subjektov v okrese Turčianske Teplice, 29. júla 2016 odštartovala novú etapu rozvoja kúpeľného regiónu. Regionálna rozvojová agentúra STRED s podporou Žilinského samosprávneho kraja zorganizovala verejné podujatie, na ktorom svoje zámery v hornom Turci predstavili kľúčové podnikateľské subjekty, samosprávy a nadregionálne organizácie.

Vážený pán starosta,
ponúkame Vám spracovanie, resp. aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Vašej obce na roky 2014-2020 v zmysle Zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho a jeho zosúladenie s ďalšími strategickými dokumentmi na úrovni Žilinského samosprávneho.

Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a miest spracovávame na profesionálnej úrovni na obdobie čerpania fondov Európskej únie v súčinnosti a informovanosti s obyvateľmi obce.

Modelový obsah PHSR obce
ANALYTICKO-STRATEGICKÁ ČASŤ

I. AUDIT ÚZEMIA