Činnosť

Regionálna rozvojová agentúra STRED bola registrovaná na Obvodnom úrade Žilina, dňa 13.1.2010, pod č.: OVVS/ZZ PO-1/10. Činnosť RRA STRED sa v roku 2014 zameriavala, v závislosti od konkrétnych podmienok v okruhu svojej pôsobnosti pre okres Turčianske Teplice a Martin, na nasledovné oblasti: