Spolupráca

PARTNERSTVO HORNÉHO TURCA

SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice
štatutárny zástupca: Ing. Eva Mališová, predsedníčka PHT
IČO 420 63 141 DIČ: 20 22 57 89 43
Tel.č.: 0905 307464, malisovae@gmail.com
web: www.partnerstvoht.sk

Obec Abramová

Obecný úrad Abramová
starosta: Milan Černák
IČO: 00316555
Kontakt: 043/ 496 21 42, uobecny5@gaya.sk; cerna001@gmail.com
web:

Obec Blažovce

Obecný úrad Blážovce
starosta: Dušan Lukáč
IČO: 00649201
Kontakt:043/494 74 55, obecblazovce@gmail.com
web:

Obec Bodorová

Obecný úrad Bodorová
starosta: Ján Fábry
IČO: 00648809
kontakt:043/494 71 51, bodorova@gaya.sk
web:

Obec Borcová

Obecný úrad Borcová
starosta: Marcela Pavlásková
IČO: 00648043
Kontakt: 0911 248 884, obec.borcova@gmail.com
web:

Obec Brieštie

Obecný úrad Brieštie
starosta: Žaneta Lichnerová
IČO:00316580
kontakt:043/496 21 64, uobecny9@gaya.sk
web:

Obec Budiš

Obecný úrad Budiš
starosta: Mgr. Ivana Erteľová
IČO:00316598
kontakt:043/496 26 20, uobecny@gaya.sk
web:

Obec Čremošné

Obecný úrad Čremošné
starosta: Mgr. Zuzana Chorváthová
IČO: 00648426
kontakt:043/492 27 83, zuzana.chorvathova@gmail.com
web:

Obec Dubové

Obecný úrad Dubové
starosta:Ing. Ľubomír Lettrich
IČO:00316636
kontakt:043/492 10 53, oudubove@gaya.sk, dubove@dubove.sk
web: www.dubove.sk

Obec Háj

Obecný úrad, 039 01 Háj
starosta: Erika Herčúthová
IČO:00316661
Kontakt: 043/492 26 85, obecnyurad01@stonline.sk, erikahercuthova@gmail.com
web: www.obechaj.sk

Obec Horná Štubňa

Obecný úrad, 038 46 Horná Štubňa
starosta: Ing. Ondrej Piški
IČO:00316695
kontakt: 043/492 70 83, obecnyurad@hornastubna.sk
web: www.hornastubna.sk

Obec Ivančiná

Obecný úrad Ivančiná
starosta: Róbert Kleskeň
IČO: 00316709
kontakt: 043/496 21 32, ivancina@post.sk
web:

Obec Jasenovo

Obecný úrad Jasenovo
starosta: Bc. Ján Škorvánek
IČO: 00316717
kontakt: 043/496 26 21, uradjasenovo@gaya.sk
web: www.obecjasenovo.sk

Obec Jazernica

Obecný úrad Jazernica
starosta: Ivan Gejdoš
IČO: 00316725
kontakt:043/494 71 31, jazernica@gaya.sk
web:

Obec Kaľamenová

Obecný úrad Kaľamenová
starosta: Martina Čičmancová
IČO: 00633909
kontakt:043/496 26 36, info@kalamenova.sk, kalamenova@gaya.sk
web:

Obec Liešno

Obecný úrad Liešno
starosta: Zdenka Judáková
IČO: 00650471
kontakt:043/496 25 41, obecny@gaya.sk
web:

Obec Malý Čepčín

Obecný úrad Malý Čepčín
starosta: Ing. Miroslava Sumková
IČO:00316784
kontakt:043/494 71 21, omc@gaya.sk
web: www.malycepcin.mc-free.net

Obec Moškovec

Obecný úrad, Moškovec
starosta: Ing. Anna Staňová
IČO: 00648035
kontakt: 043/493 34 40, anna.stanova@post.sk
web:

Obec Mošovce

Obecný úrad, Kollárovo nám. 314 038 21 Mošovce
starosta: Ing. Peter Košík
IČO: 0031680
kontakt: 043/494 41 00, starosta@mosovce.sk, peter.kosik@mosovce.sk
web: www.mosovce.sk

Obec Ondrašová

Obecný úrad Ondrašová
starosta: Adam Staňo
IČO: 00650480
kontakt:043/493 33 40, obec.ondrasova@centrum.sk
web:

Obec Rakša

Obecný úrad, 039 01 Rakša
starosta: Bc. Ján Grauzeľ
IČO: 00316857
kontakt:043/492 00 60, obecraksa@stonline.sk, starosta@raksa.sk
web:

Obec Rudno

Obecný úrad,Rudno
starosta: Dušan Menich
IČO: 003165873
kontakt: 043/496 26 14, uradrudno@gaya.sk
web:

Obec Sklené

Obecný úrad Sklené
starosta: Erika Lahutová
IČO: 00316890
kontakt: 043/495 52 00, skl-obecnyurad@gaya.sk;
web: www.obec-sklene.sk

Obec Slovenské Pravno

Obecný úrad Slovenské Pravno
starosta: Eva Pálešová
IČO: 00316911
kontakt: 043/496 21 39, obecslpravno@gaya.sk, starosta@obecslovenskepravno.sk
web: www.slovenskepravno.tym.sk www.slovenskepravno.sk

Obec Turček

Obecný úrad, 038 48 Turček
starosta: Oľga Wágnerová
IČO:00317012
kontakt: 043/495 65 60, obecnyuradturcek@stonline.sk
web: www.obecturcek.sk

Mesto Turčianske Teplice

Mestský úrad, Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice
primátor:Mgr. Igor Hus
IČO: 00317004
kontakt: 043/4906010, 4906011, primator@turciansketeplice.sk
web: www.turciansketeplice.sk

Obec Veľký Čepčín

Obecný úrad Veľký Čepčín
starosta: Jana Boďová
IČO:00648817
kontakt: 043/494 71 42, obecvelkycepcin@stonline.sk
web:

Teplické družstvo dopravy a služieb Horná Štubňa

Horná Štubňa 72
038 46 Horná Štubňa
štatutárny zástupca: Zdeno Chalúpka
IČO: 36412091
kontakt: 0908 045541
web:

Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia

Partizánska 1
039 01 Turčianske Teplice
štatutárny zástupca: Ing. Milan Litva
IČO: 31898734
kontakt:
web:

Občianske združenie Zdravé mesto a región Turčianske Teplice

Slobody 290/69, 039 01 Turčianske Teplice
štatutárny zástupca: Ing. Eva Mališová, predsedníčka OZ
IČO: 378 044 99 DIČ: 20 21 65 61 56
Tel.č.: 0905 307464, eva.malisova@azet.sk
web: www.zmartt.sk
Kvitnúca nádej, o.z.

Kúpeľná 8
039 01 Turčianske Teplice
štatutárny zástupca: Nataša Tereková
IČO: 42058902
kontakt: 043/4922577, natasaterekova@centrum.sk
web: www.kvitnucanadej.sk