Spolupráca

Združenie Partnerstvo Horného Turca spolupracuje s týmito organizáciami:

Občianske združenie Zdravé mesto a región Turčianske Teplice
Slobody 290/69, 039 01 Turčianske Teplice
štatutárny zástupca: Ing. Eva Mališová, predsedníčka OZ
Tel.č.: 0905 307464, eva.malisova@azet.sk
web: www.zmartt.sk

Regionálna rozvojová agentúra STRED
SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice
štatutárny zástupca: Ing. Eva Mališová, riaditeľka RRAS
Tel.č.: 0905 307464, malisovae@gmail.com
web: www.partnerstvoht.sk

Obec Abramová
Obecný úrad Abramová
starosta: Milan Černák
IČO: 00316555
Kontakt: 043/ 496 21 42, uobecny5@gaya.sk; cerna001@gmail.com
web:

Obec Blažovce
Obecný úrad Blážovce
starosta: Ing. Dušan Lukáč
IČO: 00649201
Kontakt:043/494 74 55, obecblazovce@gmail.com
web:

Obec Bodorová
Obecný úrad Bodorová
starosta: Ján Fábry
IČO: 00648809
kontakt:043/494 71 51, bodorova@gaya.sk
web:

Obec Brieštie
Obecný úrad Brieštie
starosta: Žaneta Lichnerová
IČO:00316580
kontakt:043/496 21 64, uobecny9@gaya.sk
web:

Obec Budiš
Obecný úrad Budiš
starosta: Mgr. Ivana Erteľová
IČO:00316598
kontakt:043/496 26 20, uobecny@gaya.sk
web:

Obec Čremošné
Obecný úrad Čremošné
starosta: Mgr. Zuzana Chorváthová
IČO: 00648426
kontakt:043/492 27 83, zuzana.chorvathova@gmail.com
web:

Obec Dubové
Obecný úrad Dubové
starosta:Ing. Ľubomír Lettrich
IČO:00316636
kontakt:043/492 10 53, oudubove@gaya.sk, dubove@dubove.sk
web: www.dubove.sk

Obec Háj
Obecný úrad, 039 01 Háj
starosta: Erika Herčúthová
IČO:00316661
Kontakt: 043/492 26 85, obecnyurad01@stonline.sk, erikahercuthova@gmail.com
web: www.obechaj.sk

Obec Ivančiná
Obecný úrad Ivančiná
starosta: Róbert Kleskeň
IČO: 00316709
kontakt: 043/496 21 32, ivancina@post.sk
web:

Obec Jasenovo
Obecný úrad Jasenovo
starosta: Bc. Ján Škorvánek
IČO: 00316717
kontakt: 043/496 26 21, uradjasenovo@gaya.sk
web: www.obecjasenovo.sk

Obec Jazernica
Obecný úrad Jazernica
starosta: Ivan Gejdoš
IČO: 00316725
kontakt:043/494 71 31, jazernica@gaya.sk
web:

Obec Kaľamenová
Obecný úrad Kaľamenová
starosta: Martina Čičmancová
IČO: 00633909
kontakt:043/496 26 36, info@kalamenova.sk, kalamenova@gaya.sk
web:

Obec Liešno
Obecný úrad Liešno
starosta: Zdenka Judáková
IČO: 00650471
kontakt:043/496 25 41, obecny@gaya.sk
web:

Obec Malý Čepčín
Obecný úrad Malý Čepčín
starosta: Ing. Miroslava Sumková
IČO:00316784
kontakt:043/494 71 21, omc@gaya.sk
web: www.malycepcin.mc-free.net

Obec Mošovce
Obecný úrad, Kollárovo nám. 314 038 21 Mošovce
starosta: Ing. Peter Košík
IČO: 0031680
kontakt: 043/494 41 00, starosta@mosovce.sk, peter.kosik@mosovce.sk
web: www.mosovce.sk

Obec Ondrašová
Obecný úrad Ondrašová
starosta: Adam Staňo
IČO: 00650480
kontakt:043/493 33 40, obec.ondrasova@centrum.sk
web:

Obec Rakša
Obecný úrad, 039 01 Rakša
starosta: Bc. Ján Grauzeľ
IČO: 00316857
kontakt:043/492 00 60, obecraksa@stonline.sk, starosta@raksa.sk
web:

Obec Rudno
Obecný úrad Rudno
starosta: Dušan Menich
IČO: 003165873
kontakt: 043/496 26 14, uradrudno@gaya.sk
web:

Obec Sklené
Obecný úrad Sklené
starosta: Erika Lahutová
IČO: 00316890
kontakt: 043/495 52 00, skl-obecnyurad@gaya.sk;
web: www.obec-sklene.sk

Obec Slovenské Pravno
Obecný úrad Slovenské Pravno
starosta: Eva Pálešová
IČO: 00316911
kontakt: 043/496 21 39, obecslpravno@gaya.sk, starosta@obecslovenskepravno.sk
web: www.slovenskepravno.tym.sk www.slovenskepravno.sk

Mesto Turčianske Teplice
Mestský úrad, Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice
primátor: Mgr. Igor Hus
IČO: 00317004
kontakt: 043/4906010, 4906011, primator@turciansketeplice.sk
web: www.turciansketeplice.sk

Obec Veľký Čepčín
Obecný úrad Veľký Čepčín
starosta: Jana Boďová
IČO:00648817
kontakt: 043/494 71 42, obecvelkycepcin@stonline.sk
web:

Teplické družstvo dopravy a služieb Horná Štubňa
Horná Štubňa 72
038 46 Horná Štubňa
štatutárny zástupca: Zdeno Chalúpka
IČO: 36412091
kontakt: 0908 045541
web:

Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
Partizánska 1
039 01 Turčianske Teplice
štatutárny zástupca: Ing. Milan Litva
IČO: 31898734
kontakt:
web:

Kvitnúca nádej, o.z.
Kúpeľná 8
039 01 Turčianske Teplice
štatutárny zástupca: Nataša Tereková
IČO: 42058902
kontakt: 043/4922577, natasaterekova@centrum.sk
web: www.kvitnucanadej.sk

EP-Consult s.r.o
Družstevná 50
039 01 Turčianske Teplice
štatutárny zástupca: Ing. Oľga Sitárová
IČO: 36401366

SUNHORSE s.r.o.
Červenej armády 75
039 01 Turčianske Teplice
štatutárny zástupca: Peter Kviatkovský
IČO: 36621382

Alžbeta Kopčoková, FO
Rudno 22
PSČ 038 22

Technické služby Turčianske Teplice s.r.o
Robotnícka 2
039 01 Turčianske Teplice
štatutárny zástupca: Rastislav Froľo
IČO: 30222966

EKO FARMA, Ing. Boris Baláž - SHR
Sklené 356
038 47 Sklené
štatutárny zástupca: Ing. Boris Baláž
IČO: 14267641

ATAK systems s.r.o.
Dubové 111
038 23 Dubové
štatutárny zástupca: Ing. Milan Lettrich
IČO: 36386634

MORKY PETRÁNEK s.r.o.
Partizánska 70/467
039 01 Turčianske Teplice
štatutárny zástupca: Ing. Pavel Petránek PhD.
IČO: 44602804

Ing. Peter Heško AGIL
Slnečná 705/6
039 01 Turčianske Teplice
štatutárny zástupca: Ing. Peter Heško
IČO: 40630412

Ing. Miroslav Kovalčík FO
Horné Rakovce 1378/13
039 01 Turčianske Teplice

Ing. Branislav Roháčik, FO
Sklené 199
PSČ 038 47

Penzión restaurant OÁZA, s.r.o.
SNP 544
039 01 Turčianske Teplice
štatutárny zástupca: MVDr. Peter Kováč
IČO: 36711365

Bryndziareň, s.r.o.
SNP 105
039 01 Turčianske Teplice
štatutárny zástupca: Dušan Štálik
IČO: 31614558

Ing. Ján Žirko, FO
Krčméryho 170
038 21 Mošovce

ŠRZ Drienok, s.r.o.
Na Drienok 460
038 21 Mošovce
štatutárny zástupca: Ing. Pavol Sklenár
IČO: 36377970

Georeality Turčianske Teplice, s.r.o.
Osloboditeľov 15/1246
039 01 Turčianske Teplice
štatutárny zástupca: Ing. Ľubomír Hanko
IČO: 43887708

Neštátna všeobecná lekárka pre deti a dorast MUDr. Ľubica Mendelová
SNP 576/111
039 01 Turčianske Teplice
štatutárny zástupca: MUDr. Ľubica Mendelová
IČO: 35650893

Mgr. Jana Petránková - PETRABYT
Háj 122
039 01 Turčianske Teplice
štatutárny zástupca:Mgr. Jana Petránková
IČO: 40633420

Turčianska lekáreň, s.r.o.
SNP 544/140
03901 Turčianske Teplice
štatutárny zástupca: PharmDr. Milena Kováčová
IČO: 36776203

JUDr. Karol Žirko, advokát
Dolné Rakovce 9/1910
039 01 Turčianske Teplice

Peter Maruna - Mäsiarstvo PM
Matičná 2084/7
039 01 Turčianske Teplice
IČO: 43662986

MESTSKÝ PARLAMENT MLADÝCH
Partizánska 418/14
039 01 Turčianske Teplice