Zasadnutie pracovných skupín a zasadnutie Valného zhromaždenia Partnerstva horného Turca

Spracovanie stratégie CLLD bol témou všetkých zasadnutí – pracovných skupín ako aj valného zhromaždenia dňa 5.11.2015. Riešili sa konkrétne projektové zámery, nastavovali sa prierezové témy, finančné alokácie a vážnou témou bolo zabezpečenie vytvorenia nových pracovných miest. Dobrou správou je, že spolupráca medzi podnikateľmi a verejnou správou na území PH je dobre nastavená a spoločne ťahajú za jeden povraz.