Zasadnutie pracovnej skupiny verejnej správy v Turčianskych Tepliciach

Pracovná skupina sa dňa 3.9.2015 zaoberala nastavením spoločných ukazovateľov pre hodnotenie projektov ako aj personálnymi otázkami a zamedzeniu konfliktu záujmov. Zároveň analyzovala nastavenie stratégie a pripomienkovala SWOT analýzu.