Zasadnutie pracovnej komisie k stratégii LEADER/CLLD v Malom Čepčíne

Obec Malý Čepčín pristúpila otvorene a dôsledne k práci na spoločnej stratégií. Na zasadnutí odbornej komisie 25.6.2015 a následne aj obecného zastupiteľstva boli konzultované aktivity prospešné pre obec a okolie. Zároveň boli dohodnuté aj personálne a technické otázky v rámci stratégie.