Konferencia "Podpora regionálneho rozvoja horného Turca"

Dňa 29.7.2016 sa uskutočnila konferencia "Podpora regionálneho rozvoja územia Horného Turca. Vyše 50 zúčastneným návštevníkom boli vysvetlené rozvojové zámery Žilinského samosprávneho kraja, regiónu Horný Turiec, mesta Turčianske Teplice, ale aj najväčšieho investora v Turčianskych Tepliciach Slovenských liečebných kúpeľov. Zámery v cestovnom ruchu predstavili aj Slovenské pramene a žriedla Budiš, Krajská organizácia CR ŽSK, Oblasná organizácia CR Turiec-Kremnicko, Regionálna anténa pre ŽK.